Sỹ quan, công chức không được làm việc cho doanh nghiệp ngoại - KenhTimViec.com

Theo quy định vừa được Chính phủ ban hành sẽ có 6 nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.   Thủ tướng vừa ký ban hành...

Theo quy định vừa được Chính phủ ban hành sẽ có 6 nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.  
Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, có 6 nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng đầu tiên gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ, công nhân, viên chức, công chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân, người làm công tác cơ yếu.

Cán bộ, công chức, người làm trong ngành nghề đang làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước hoặc có vợ (chồng) làm công tác này cũng thuộc nhóm trên. 

Bên cạnh đó, những người đã bị xử lý kỷ luật về hành vi tiết lộ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa được xóa án tích, chưa hết thời hạn, cấm hành nghề... cũng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9 tới.