Cẩm nang : Trinh Do - KenhTimViec.com

Cẩm nang : Trinh Do

Cẩm nang tuyển dụng việc làm - Chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm từ chuyên gia về Trinh Do

Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động có trình độ tiếp tục tăng

So với đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động có trình độ cao đẳng, đại học tiếp tục tăng lên 22.000 người.

Kênh Tìm Việc

ads