Nghị định số 102/2013/NĐ-CP - KenhTimViec.com

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 102/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 05/09/2013 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

 

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động

Văn bản pháp luật - việc làm lao động