Luật Doanh nghiệp - Văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp

Luật Doanh Nghiệp

Xem, tham khảo hoặc tải về thông tin Luật Doanh Nghiệp và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất .

Chia sẻ bí mật nhà triệu phú Grant Cardone

Sự giàu có chỉ đến với bạn khi bạn thực sự muốn nó, đặt ra những mục tiêu rõ ràng và sử dụng hiệu quả đồng tiền cũng như nghiên kỹ những bài học, kinh nghiệm từ các triệu...

Sai lầm tiếp thị cần tránh khi phát triển thương hiệu

Tiếp thị là hoạt động tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng không thể không làm nếu doanh nghiệp muốn xây dựng và phát triển thương hiệu. Tiếc rằng ngay cả những chuyên gia có kinh nghiệm vẫn nỗ...

TT - Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

BỘ TƯ PHÁP Số: 01/2014/TT-BTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm...

Danh sách ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề

Khi đăng ký kinh doanh, chúng ta cần quan tâm đến những quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục chính xác. Chúng tôi giới thiệu những quy định của pháp luật về danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ trước khi đăng ký kinh doanh